انواع وضعیت تنوع های کالایی در پنل مارکیتو در بخش کانال ها > لیست تنوع کالاها به شرح زیر است:

وضعیت فعال:

کالا در پنل مارکیتو فعال میباشد.

وضعیت غیرفعال:

کالا در پنل مارکیتو غیرفعال است و مارکیتو هیچ عملی برروی کالا انجام نمیدهد.

وضعیت در انتظار دریافت :

کالا نیاز به همگام سازی دارد تا اطلاعات کالا را دریافت نماید.

وضعیت در انتظار ارسال :

کالا در حال همگام سازی و انتقال اطلاعات به کانال فروش میباشد.

وضعیت خطا رخ داده:

در مرحله انتقال اطلاعات به کانال فروش خطایی رخ داده است. که در ستون وضعیت میتوانید خطا را مشاهده نمایید.