در این آموزش توضیحات کامل دررابطه با صفحه تنظیمات کانال های فروش ارائه میشود.

در ابتدا از منو سمت راست گزینه کانال ها > تنظیمات کانال ها را انتخاب نمایید.

1.  از این قسمت میتوانید کانال های مختلف را به مارکیتو متصل نمایید .

2. در قسمت جستجو و فیلتر میتوانید، نوع کانال، وضعیت یا نام کانال را مشخص کرده و برای اجرای فیلتر  برروی دکمه جستجو کلیک نمایید.

3. در قسمت مدیریت و به روزرسانی کانال ها، کانال های فروش ایجاد شده را میتوانید مشاهده نمایید.

4. تنظیمات اختصاصی صفحه مورد نظر را انجام دهید.

5. تنظیمات جداول را انجام دهید.

برای جابجایی ستون ها و کم و زیاد کردن ستون جدول ها، برروی گزینه 5 در تصویر بالا کلیک کرده و ستون هایی مورد نظر خود را انتخاب نموده و برروی دکمه ذخیره تنظیمات کلیک نمایید.

6. میزان رکوردهای نمایش داده شده در هر صفحه را تعیین نمایید.

7. میتوانید الویت کانال های فروش خود را جابجا نمایید.

8. میتوانید با کلیک برروی این بخش جدول خود را مرتب نمایید.

9. با کلیک برروی این بخش میتوانید وضعیت کانال فروش خود را تغییر دهید.

10. با کلیک برروی دکمه عملیات میتوانید تغییرات لازم برروی کانال مورد نظر را انجام دهید.