جهت تغییر رمز عبور برای برقراری ارتباط بین کانال فروش و پنل مارکیتو باید مراحل زیر را طی نمایید:

1. از منو سمت راست گزینه کانال ها > تنظیمات کانال ها را انتخاب نمایید.

2. کانال مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دکمه عملیات > ویرایش کانال کلیک نمایید.

3. برروی دکمه تغییر رمز عبور کلیک نمایید.

4. رمز عبور قبلی پنل خود را وارد نمایید.

5. رمز عبور جدید را وارد نمایید.

سپس برروی دکمه ذخیره کلیک نمایید.