کاربر گرامی جهت تعیین میزان درصد موجودی هریک از کانال های فروش خود مراحل زیر را طی نمایید:

1. از منو سمت راست گزینه کانال ها > تنظیمات کانال ها را انتخاب نمایید.

2. کانال مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دکمه عملیات > تنظیمات کانال کلیک نمایید.

3. میزان سهم موجودی هریک از کانال های فروش خود را وارد نموده سپس برروی دکمه ذخیره کلیک نمایید.

نکته: مجموع درصدهای اختصاص داده شده به کانال ها نباید بیشتر از 100درصد باشد.