در این آموزش توضیحات کامل دررابطه با صفحه کاربران در پنل مارکیتو ارائه میشود.

ابتدا از منو سمت راست، گزینه تنظیمات > کاربران را انتخاب نمایید.

1. برای ایجاد کاربر جدید در بالا سمت چپ صفحه برروی دکمه کاربر جدید کلیک نمایید.

 2. در قسمت جستجو و فیلتر میتوانید، نوع دسترسی، وضعیت یا نام /ایمیل را مشخص کرده و برای اجرای فیلتر  برروی دکمه جستجو کلیک نمایید.

3. در قسمت مدیریت و بروزرسانی کاربران، میتوانید کاربران ایجاد شده را مشاهده و ویرایش نمایید.

4. میزان رکوردهای نمایش داده شده در هر صفحه را تعیین نمایید.


5. نام و نام خانوادگی کاربر را میتوانید مشاهده نمایید.

6. ایمیل کاربر قابل مشاهده میباشد.

7. نوع دسترسی کاربر را میتوانید مشاهده نمایید.

8. وضعیت کاربر در پنل مارکیتو را میتوانید مشاهده و ویرایش نمایید.

9. جهت ویرایش اطلاعات کاربر،در قسمت عملیات > ویرایش اطلاعات کاربر کلیک نمایید.

10. تعداد نمایش کاربر در هر صفحه را نشان میدهد.