در این آموزش توضیحات کامل دررابطه با صفحه سطح دسترسی در پنل مارکیتو ارائه میشود.

ابتدا از منو سمت راست، گزینه تنظیمات > سطح دسترسی را انتخاب نمایید.

1. برای ایجاد سطح دسترسی، در بالا سمت چپ صفحه برروی دکمه سطح دسترسی جدید کلیک نمایید.

 2. در قسمت جستجو و فیلتر میتوانید، نام دسترسی را مشخص کرده و برای اجرای فیلتر  برروی دکمه جستجو کلیک نمایید.

3. در قسمت مدیریت و بروزرسانی سطح دسترسی، میتوانید دسترسی های ایجاد شده را مشاهده و ویرایش نمایید.

4. میزان رکوردهای نمایش داده شده در هر صفحه را تعیین نمایید.

5. نام دسترسی را میتوانید مشاهده نمایید.

6. جهت ویرایش سطح دسترسی، در قسمت عملیات > ویرایش سطح دسترسی کلیک نمایید.

7. جهت حذف سطح دسترسی، در قسمت عملیات > حذف سطح دسترسی کلیک نمایید.

8. تعداد نمایش دسترسی در هر صفحه را نشان میدهد.