با استفاده از دکمه عملیات در صفحه لیست کالاها در کالاها چه تغییراتی را میتوان انجام داد:

از منو سمت راست گزینه کالاها > لیست کالاها را انتخاب کرده و برای انجام تغییرات برروی دکمه عملیات کلیلک نمایید.

افزودن تنوع:

برای اضافه کردن تنوع های محصول برروی افزودن تنوع کلیک نمایید.

لیست تنوع:

جهت مشاهده و ویرایش تنوع های کالا گزینه لیست تنوع را انتخاب نمایید.

ویرایش کالا:

جهت ویرایش کالا گزینه ویرایش کالا را انتخاب نمایید.

حذف کالا:

جهت حذف کالا از پنل مارکیتو برروی حذف کالا کلیک نمایید.

اتصال کالا: