در این آموزش توضیحات کامل در رابطه با صفحه لیست کالاها در پنل مارکیتو ارائه میشود.

در ابتدا از منو سمت راست گزینه کالاها > لیست کالاها را انتخاب نمایید.

1. برای اضافه کردن کالای جدید در پنل مارکیتو، ازدکمه کالا جدید استفاده نمایید.

2. برای حذف کالاها از پنل مارکیتو از دکمه حذف کالا استفاده نمایید.

3. در قسمت جستجو و فیلتر میتوانید، گروه کالایی، برند، وضعیت و یا نام کالا را مشخص کرده و برای اجرای فیلتر برروی دکمه جستجو کلیک نمایید.

4. در قسمت مدیریت و به روزرسانی کالاها، میتوانید کالاهای ایجاد شده را مشاهده و ویرایش نمایید.

5. میتوانید تنظیمات جدول لیست کالاها را انجام دهید.

برای جابجایی ستون ها و کم و زیاد کردن ستون جدول ها، برروی گزینه 5 در تصویر بالا کلیک کرده و ستون هایی مورد نظر خود را انتخاب نموده و برروی دکمه ذخیره تنظیمات کلیک نمایید.

6. میزان رکوردهای نمایش داده شده در هر صفحه را تعیین نمایید.

7. تعداد صفحه های موجود را نمایش میدهد که با کلیک برروی هرکدام از شماره های صفحه میتوانید بین صفحات جابجا شوید.

8. میتوانید با انتخاب این گزینه تمام کالاهای موجود دریک صفحه را انتخاب نماید.

9. میتوانید با کلیک برروی این بخش جدول خود را مرتب نمایید.

10. تصویر کالا مورد نظر ررا مشاهده میکنید.

11. نام کالای را میتوانید مشاهده کنید.

12. گروه کالایی، کالا مورد نظر را مشاهده می نمایید.

13. برند، کالا مورد نظر را مشاهده میکنید.

14. تعداد تنوع های تعریف شده کالا در پنل مارکیتو را مشاهده میکنید.

15. وضعیت کالا را در پنل مارکیتو مشاهده میکنید.

وضعیت کالاها در پنل مارکیتو 2 نوع میباشد:

وضعیت تایید شده:


وضعیت پیش نویس:


16. با کلیک برروی دکمه عملیات میتوانید تغییرات لازم برروی کالا مورد نظر را انجام دهید.

 تعداد نمایش کالا در هر صفحه را نشان میدهد.